En utbildning i hur man hanterar
främlingsfientlighet, rasism
och annan diskriminering på jobbet.

Den viktigaste motvikten mot främlingsfientlighet och rasism är kunskap. Det är alla överens om. Med kunskap ökar förståelse och tolerans. Det gäller även på jobbet.

Men vår erfarenhet är att kunskap inte räcker.

Främlingsfientlighet och rasism styrs av känslor. Både för den som ger uttryck för dem och den som ska bemöta känslorna.

Därför räcker det inte med kunskap om främlingsfientlighet. Vi behöver verktyg för hur man bemöter främlingsfientlighet och rasism i vardagen.

Och vi behöver visa vägen i hur man ska bemöta främlingsfientlighet – hur vi blir goda förebilder.

Därför finns den här kursen.

Dagens arbete

Foto: Dagens Arbete

Vad är en Förebildning ?

En Förebildning™ är en koncentrerad utbildning och träning i konsten att bemöta främlingsfientlighet och rasism på arbetsplatser och ge medarbetarna möjlighet att bli goda förebilder.

Logga-opt-3

Frigör tid och energi till dina viktigaste frågor.

Konflikter som skapas genom främlingsfientlighet och rasism stjäl energi och tar bort fokus från det som är viktigast på jobbet. En Förebildning™ är ett steg i att rätta till det.

Inspirerat av första-hjälpen-kurser.

I situationer där det är kris och känslor inblandade räcker det inte med kunskap. Det krävs enkla minnesregler och träning för att kunna reagera snabbt och rätt.      

Förebildning™ har inspirerats av tekniker som används bl a vid första-hjälpen-kurser.

”Hur ska man svara när man 'kokar' inombords och känner att man helst vill slåss?”

Mellanchef på storföretag

Micke

Här är schemat!

  1. Att vara en förebild – Introduktion, instruktion och reflektion.
  2. Från ond och högerextrem piketpolis till att förebygga främlingsfientlighet genom samtal, närvaro och positiva budskap. Michael Lundh berättar om sin resa.
  3. Verktyg för bemötande av främ-lingsfientlighet och rasism i vardagen. Praktiska övningar.

En Förebildning™ tar en förmiddag eller eftermiddag.

Vi skräddarsyr efter din situation.

Vi gör Förebildning™ i ditt namn, i dina lokaler och med material som har din organisations utseende. Vi tycker det är viktigt att det är du som äger och driver frågorna vi pratar om.

Vi använder också exempel från dina fikarum när vi tränar på olika situationer.

Förebildning™ för arbetsgivare.

Förebildning™ kan också vara ett sätt för dig som är arbetsgivare att leva upp till SAM, lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det vi pratar om handlar i allra högsta grad om den psykosociala arbetsmiljön, enligt de senaste direktiven från Arbetsmiljöverket. Hör av dig till oss så pratar vi om saken.