En utbildning i hur man hanterar
främlingsfientlighet, rasism
och annan diskriminering på jobbet.

Över förväntan

Jag var lite orolig hur Förebildning skulle tas emot inom olika LO förbund där män dominerade, och att det skulle bli svårt att få dem att träna rollspel i hur man bemöter fördomar vid fikabordet. Men det har tagits emot över förväntan.

Lämna en kommentar